Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v našom e-shop


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné, dodacie a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PROFIMA SK s.r.o., so sídlom Šarišský Štiavnik 7, 09042, IČO: 50644963, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33821/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Kontaktné údaje predávajúceho:
PROFIMA SK s.r.o., so sídlom Šarišský Štiavnik 7, 09042, IČO: 50644963, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33821/P
DIČ: 2120419510, IČ DPH: SK2120419510

Prevádzka:
Internetový obchod - www.najkocik.sk
Telefón: +421904 153 962
Email najkocik@najkocik.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.


Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávke je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitosti uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. Po expedícii tovaru Vám pošleme e-mailom číslo balíka aby ste mohli sledovať jeho cestu na internete. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku je možné stornovať osobne, alebo písomne(e-mail, pošta). Stornovaním už odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhraďiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto jednaním, najmä v prípade, že predávajúci na želanie zákazníka zaobstaral produkt, ktorý nebol na sklade alebo že v súvislosti s objednaním produktu vynaložil preukázateľné výdaje. Storno poplatok môže byť vo výške až 50% z celkovej ceny tovaru.

5) VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený k nám. V liste uveďte o aký tovar sa jedná, koľko stál a kedy ste si ho prevzali, poprípade uveďte aj číslo nadobudnutého dokladu. Tovar musí byť doručený k nám do 14 dní, nesmie byť použitý, poškodený a ani inač znehodnotený. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom ako napr. pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť. Pri preberaní tovaru, tovar prekontrolujte, aby sme sa vyhli zbytočným problémom. Máte nárok na nepoškodený tovar, čiže kontrola tovaru je hlavne na vašu ochranu, nie iba v prípade, že chcete tovar vrátiť!
Tovar prosím zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva, prípadne darčekov. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar nám doručte na predajňu aj s nadobúdajúcimi dokladmi faktúra, dodací list, záručný list, návod na použitie. Peniaze Vám budú buď vrátené na mieste, alebo zaslané na účet, najneskôr však do 15 dní od vrátenia tovaru. Máte právo na vrátenie plnej sumy za tovar, nie však za poštovné, poprípade balné, tieto náklady znáša kupujúci alebo za náklady spojené s dodávkou, ktoré Vám boli poskytnuté zadarmo. Takéto náklady budú vyčíslené a odpočítané z hodnoty tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne na prevádzke prevádzkovateľa. 
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.  

 

Podľa § 12 ods. 4 písm.b) zákona č. 108/2000 Z.z.,je predávajúci povinný po odstupení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu, zaplatenú za tovar.

 

V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

 

– Komu: PROFIMA SK s.r.o., so sídlom Šarišský Štiavnik 7, 09042, IČO: 50644963, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33821/P, ( info@naradiestroje.sk )

 

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:     ...........................................................

 

– Dátum prijatia tovaru : ................................

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

 

– Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

 

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

 

– Dátum ......................................

 

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop